Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 07 2018

madridd
madridd
1769 d6f0
Reposted fromEtnigos Etnigos viainsanedreamer insanedreamer
madridd
Reposted frommrrru mrrru viainsanedreamer insanedreamer
madridd
4892 d29f 500
Tallinn.
Reposted fromPoranny Poranny viainsanedreamer insanedreamer
madridd
Reposted frombluuu bluuu
madridd
madridd
Reposted frombluuu bluuu
madridd
Reposted frombluuu bluuu
madridd
Reposted frombluuu bluuu

October 04 2018

madridd
Reposted fromshakeme shakeme viaslodziak slodziak
madridd
6565 e3ed
Reposted fromkarahippie karahippie viainsanedreamer insanedreamer

September 23 2018

madridd
6141 6899 500
"Ości" 20
madridd
Reposted frombluuu bluuu
madridd
Reposted frombluuu bluuu
madridd
Reposted frombluuu bluuu

September 17 2018

madridd
3150 4baa 500
Reposted fromobliviate obliviate viareniferowa reniferowa
madridd
3148 abcc
Reposted fromobliviate obliviate viareniferowa reniferowa
madridd
Najgorszą rzecz, jaką ludzie mogą sobie robić, to nie wyjaśniać do końca tego co ich zabolało. To odcinać się od rozmowy, obrażać, uciekać, wyjeżdżać.
— Rafał Wicijowski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viareniferowa reniferowa
madridd
rozmawiajcie ze sobą.   zawsze.  nie tylko o pierdołach. nie bójcie się zadawać pytań o przyszłość. o wzajemną wizję związku. o to co złe, trudne i boli. w przeciwnym wypadku kiedyś może być za późno i zostanie wam tylko żal.
— ja żałuję.
madridd
3662 139d
Reposted fromhepi hepi viareniferowa reniferowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl