Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 15 2017

madridd
Love is not finding someone you can live with. It’s finding someone you can’t live without.
— Rafael Oritz
Reposted fromnoticeable noticeable viainherownway inherownway
madridd
Reposted fromRynn Rynn viainherownway inherownway
madridd
8439 acc6 500
Reposted fromendorfines endorfines viainherownway inherownway
madridd

 

Wie pan, każdy człowiek ma jakąś potrzebę kontaktu z ludźmi,

ale kontaktu nie przypadkowego,

tylko jakiejś bliskości charakteru, myślenia, nastroju.

— Tadeusz Konwicki
madridd
madridd
- A jak nie wyjdzie?

- To przecież nie koniec świata. Nie grasz w kasynie. Zawsze masz drugą szansę. Trzeba dać sobie prawo do bycia nieidealnym – wtedy o wiele łatwiej podejmować wyzwania

— Kamila Rowińska
3766 b7ac 500

revolvermonkcelot:

friedcheesemogu:

I feel like I should reblog this every day.

me too

3355 b575 500
Reposted fromerial erial viainsanedreamer insanedreamer
3320 b0ad 500
Reposted fromerial erial viainsanedreamer insanedreamer
madridd
Jest mi źle. Naprawdę bardzo źle. I chciałabym z kimś o tym porozmawiać, podobno to pomaga. Tylko co ja właściwie miałabym powiedzieć? Że boli mnie serce i nie chcę żyć? Że zmarnowałam sobie to życie na własne życzenie? Że chociaż to jego wina, to mogłam nie być tak bardzo naiwna? Słyszałam, że dobry ze mnie psycholog, że słucham i doradzam, że dzięki temu co mówię jest lepiej. Szkoda, że nie potrafię być takim psychologiem dla siebie, że nie potrafię pomóc samej sobie. 
— Autor nieznany
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
madridd
6810 d34a
madridd
Oszukuję znów tu sam siebie, że do Ciebie nie czuję już nic.
— Rozbójnik Alibaba & Jan Borysewicz - Zakazany owoc
Myślę, że jakaś część mnie zawsze będzie na Ciebie czekać.
— (via atropinum)
madridd
- Powiedz mi coś, co da mi siłę, gdy będę musiała odejść.
- Zostań.
— The Age of Adaline
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
madridd
Wiem, że jestem bardzo wrażliwa, domagam się nieustannej afirmacji swojej osoby i pochwał. Nienawidzę się za to. Takie silne dążenie do tego, żeby być kochaną i rozumiana, na pewno nie jest rzeczą normalną.
— Anais Nin Dziennik 1931-34
Reposted frombeinthe beinthe viazwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
madridd
Nie było już dla nas szans (…), ale chciałam wyjaśnień. Chciałam wiedzieć dlaczego.
— Lisa De Jong “Kiedy pozostaje żal”
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze

March 12 2017

madridd
madridd
0891 53fe
Reposted fromiamstrong iamstrong viainherownway inherownway
madridd
5702 9ffb
madridd
Nie planuj tego, co ma być za pięć lat. Życie jest nieprzewidywalne, może się potoczyć zupełnie inaczej niż oczekujesz. Najpierw zacznij od 5 miesięcy,czy pół roku, aby mieć do czego dążyć. I nie martw się na zapas, co będzie za parę lat. Obiecam ci jedno, poradzisz sobie, tak jak robiłaś do do tej pory.
— Skydelan (A.S)
Reposted fromSkydelan Skydelan viainherownway inherownway
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl